Home    Over ons    Openhartigheid    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Visie    Toepassingen    Dienstverlening    Praktijkervaringen

Openhartigheid als concept voor leiderschap, management en verandering

 

 

Organisaties zijn verzamelingen van mensen. Samen met betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie, bepalen zij succes of mislukking. Die zijn immers de resultante van het gedrag van al die betrokkenen samen. Menselijk gedrag in organisaties is een heel breed begrip. Het gaat om het uitvoeren van instructies, controleren, verbeteren van producten en processen, samenwerken, transformeren. En al die activiteiten worden uitgevoerd door mensen met hun eigen kenmerken, overtuigingen, competenties, kennis en ervaring, ambities.

Vaak lukt het uitstekend om de organisatie naar de beoogde doelen te leiden. Maar het komt ook regelmatig voor dat het niet lukt of niet helemaal naar wens verloopt. Dan vertonen mensen gedrag dat niet optimaal bijdraagt aan het bereiken van wat bedoeld was, een projectresultaat binnen tijd en budget, een winstdoel, een tevreden klant, een nieuw product.

Voor dergelijke uitdagingen is een breed scala aan managementinstrumenten beschikbaar. Visies op management en leiderschap, inspraak, verleidingstechnieken, straffen of belonen en andere instrumenten kunnen helpen om toch “de draai te maken”. Maar het zou beter zijn om deze ongewenste situaties vóór te zijn. Is er een methode die op een effectiever manier de menselijke factor benadert, zodat bij verandering optimale resultaten ontstaan zonder dat dwangmiddelen, hoe acceptabel ook in moderne organisaties, nodig zijn?