Home    Over ons    Wat wij doen    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

De diepte in    De kracht van behoeften    Individuele ontwikkeling    Voorkeurgedrag    De praktijk    Individu en collectiviteit

 

 

 

Mensen ontwikkelen zich voortdurend

Elke mens maakt vanaf de geboorte een ontwikkeling door die wordt gestuurd door onder meer de ontwikkeling van zijn basisbehoeften. Dit bepaalt de wijze waarop hij in de wereld staat, die waarneemt en zich daarin manifesteert, zijn gedrag. Dit proces wordt hier weergegeven in vier stappen die in een mensenleven geleidelijk worden doorlopen. Er wordt een soort ontwikkelingsproces zichtbaar, de diepte in:

  • Een (afhankelijk) kind leeft in zijn eigen wereld; de behoefte aan veiligheid, orde en fysieke behoeften zijn dominant, zijn gedrag is te typeren als "er zijn" of "doen"
  • Een (kritische) puber is kritisch op alles rondom hem, heeft behoefte aan ontwikkeling en groei, zich uitend in pogingen om zich los te maken van wat tot dan vertrouwd was
  • Een (participerende) volwassene staat midden in de samenleving, wil erbij horen en een bijdrage leveren om samen te leven en te werken
  • De (wijze) oudere is beschouwend en streeft naar vervulling door betekenis voor anderen.

Ontwikkelingsprocessen die zich volgens dit patroon voltrekken, met een zich verbredende horizon, kunnen rekenen op inzet en betrokkenheid van deelnemers, omdat het verloopt volgens menselijke ontwikkelingsstappen. Zo'n ontwikkeling "past" bij mensen en wordt herkend. Maar de schaduwkant van het menselijk gedrag kan ook dit harmonische proces verstoren.