Home    Over ons    Openhartigheid    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Visie    Toepassingen    Dienstverlening    Praktijkervaringen

De diepte in    De kracht van behoeften    Individuele ontwikkeling    De praktijk    Individu en collectiviteit

Mensen ontwikkelen zich voortdurend

Elke mens maakt vanaf de geboorte een ontwikkeling door die wordt gestuurd door onder meer de ontwikkeling van zijn basisbehoeften. Dit bepaalt de wijze waarop hij in de wereld staat, die waarneemt en zich daarin manifesteert, zijn gedrag. Dit proces wordt hier weergegeven in vier stappen die in een mensenleven geleidelijk worden doorlopen. Er wordt een soort ontwikkelingsproces zichtbaar, de diepte in:

  • Een (afhankelijk) kind leeft in zijn eigen wereld; de behoefte aan veiligheid, orde en fysieke behoeften zijn dominant, zijn gedrag is te typeren als "er zijn" of "doen"
  • Een (kritische) puber is kritisch op alles rondom hem, heeft behoefte aan ontwikkeling en groei, zich uitend in pogingen om zich los te maken van wat tot dan vertrouwd was
  • Een (participerende) volwassene staat midden in de samenleving, wil erbij horen en een bijdrage leveren om samen te leven en te werken
  • De (wijze) oudere is beschouwend en streeft naar vervulling door betekenis voor anderen.

Ook gedrag van werkende mensen ontwikkelt zich volgens dit patroon. Binnen dit "normale" groeiproces ontwikkelen mensen gedragsvoorkeuren onder invloed van dominante basisbehoeften. Ze hebben een belangrijke functie in organisaties. Zo kennen we de mensen die binnen hun eigen wereld zoeken naar zekerheid en orde. Dat zijn de taakgerichte doeners, gefocust op kwaliteit en stabiliteit. We zien ook ondernemers, die kritisch de grenzen zoeken, het oude loslaten en streven naar verbetering en resultaat. De netwerkers manifesteren zich door te kijken door de ogen van anderen en zo samen te werken en marktvraag te creŽren. Tenslotte zijn er de visionairs, beschouwend gefocust op hun betekenis voor de samenleving voor continuÔteit, nu en straks. De meeste mensen laten met verschillende intensiteit meer gedragstypen zien.

Ontwikkelingsprocessen die zich volgens dit patroon voltrekken, kunnen rekenen op inzet en betrokkenheid van deelnemers, omdat het verloopt volgens menselijke ontwikkelingsstappen. Zo'n ontwikkeling "past" bij mensen. Maar de schaduwkant van het menselijk gedrag kan ook dit harmonische proces verstoren.

Voorkeurgedrag