Home    Over ons    Wat wij doen    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

De diepte in    De kracht van behoeften    Individuele ontwikkeling    Voorkeurgedrag    De praktijk    Individu en collectiviteit

 

 

 

 

Individuele basisbehoeften creŽren de collectieve cultuur

 

De cultuur van een collectiviteit - "Zo doen we dat hier!" - ontstaat uit de basisbehoeften van alle betrokkenen. Die behoeften zijn immers bepalend voor het gedrag van mensen en mensen maken de cultuur.

Bepalende mensen in of buiten de organisatie, met hun specifieke voorkeurgedrag, beÔnvloeden sterk het functioneren van de organisatie. Dergelijk voorkeurgedrag heeft een belangrijke functie in organisaties. Want zonder doeners is er immers geen product, zonder ondernemers geen groei, zonder netwerkers geen klanten en zonder visionairs geen toekomst.

Mensen ontwikkelen hun focus en hun gedrag door veranderende basisbehoeften. Op dezelfde wijze focussen organisaties zich ook op product/taak (het WAT), proces (het HOE), relaties (met WIE) en identiteit (het WAAROM). En net als basisbehoeften en daardoor gedreven gedrag veranderen, kan ook deze focus in de loop van de tijd veranderen. Nieuwe organisatie-paradigmaís kunnen dan leidend worden.

Het is onze overtuiging dat organisaties geneigd zijn zich te ontwikkelen volgens hetzelfde patroon dat mensen in hun leven volgen. Organisaties als Philips, Apple, Microsoft laten dit fraai zien. Dergelijke ontwikkelingen passen bij mensen, creŽren inzet en betrokkenheid omdat ze voorzien in basisbehoeften en zijn daarom kansrijk. Organisaties vertonen daarom ook voorkeurgedrag, gevoed door de invloed van in- en externe omstandigheden op de basisbehoeften en (voorkeur-)gedrag van mensen. Focus op basisbehoeften is daarom een zeer bruikbare benadering bij het onderzoeken en veranderen van de organisatiecultuur.

Bij dit ontwikkelingsmodel hebben we ons laten inspireren door de U Theorie van Otto Scharmer.